Wmo loketten

 

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Om op een verantwoorde manier te kunnen blijven wonen in uw eigen huis zijn soms aanpassingen nodig. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn zoals het weghalen van drempels, maar ook grotere bouwkundige aanpassingen zoals het plaatsen van een tweede toilet op de slaapkamer verdieping.

Aanpassingen aan woningen, in verband met beperkingen veroorzaakt door onder meer ouderdom, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.
In deze wet wordt onder meer geregeld dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Overigens kan een gemeente deels zelf bepalen hoe ze invulling geeft aan de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook zal een gemeente doorgaans onderzoeken wat de goedkoopste oplossing is.

Het uitgangspunt in de Wmo2015 is dat u zelf oplossingen zoekt. Wanneer uw eigen mogelijkheden zijn uitgeput, dan moet de gemeente bijspringen. U heeft niet automatisch recht op een voorziening zoals voorheen.
U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Om u te helpen hebben wij hier op onze website, de link naar de Wmo-pagina’s van de ons omringende gemeenten gezet.

Als u contact opneemt met het Wmo-loket van uw gemeente word er een datum gepland voor een keukentafel gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis gevoerd worden of op het gemeentehuis. Als u behoefte heeft aan ondersteuning tijdens zo’n gesprek dan kunt u een familielid, vriend(in) of buren inschakelen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Een andere optie is cliëntondersteuning aanvragen bij de gemeente of een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen.
Hebt u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket voor een gesprek dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” kan een goed hulpmiddel zijn. Naast informatie staan er ook vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.